పుట్టిన్నాడే పేరు వెట్టుకున్నోడు సాంగ్ లిరిక్స్ – Puttinnade Peru Vettukunnodu Song

పుట్టిన్నాడే పేరు వెట్టుకున్నోడు సాంగ్ లిరిక్స్
Pic Credit: MV MUSIC & MOVIES (YouTube)

పుట్టిన్నాడే పేరు వెట్టుకున్నోడు సాంగ్ లిరిక్స్ మల్లిక్ తేజ్ అందించగా మామిడి మౌనిక ఆలపించారు. ఈ పాట తెలుగు మరియు ఆంగ్లము లిరిక్స్ మీకోసం.

Puttinnade Peru Vettukunnodu Song Credits

Singer: Mamidi Mounika
Music: Sv Mallikteja
Lyrics: Sv Mallikteja
Cast: Mamidi Mounika
Director: Narasimhan Elamadri
Video Label: MV MUSIC & MOVIES

పుట్టిన్నాడే పేరు వెట్టుకున్నోడు సాంగ్ లిరిక్స్ తెలుగులో

ఎండకె సెమటలు పట్టించేటోడు… సలికే వణుకులు పుట్టించేటోడు
వానని బొత్తిగా తడిపేసేటోడు… వాడితో జన్మంతా నడిపించేటోడు

పుట్టిన్నాడే పేరు వెట్టుకున్నోడు… పెరిగిన్నాడే సెయ్యి పట్టుకున్నాడో
యాడ ఉన్నడో… అబ్బబబ్బ
యాడ ఉన్నడో… ఎక్కడున్నడో నన్ను వలిచినోడు
ఎట్ల ఉన్నడొ, ఎప్పుడొస్తడో… నన్ను గెలిచినోడు…

మొట్టమొదలు వాన్ని సూసినసంది… మొదలయ్యింది నాకు ఒక్కటే రంది
లోపటంతానెమో లొల్లైతాంది… ఒక్కసారెన్నొచ్చి అడిగిపోడేంది
నన్ను మెచ్చినోడు, నాకు నచ్చినోడు… సంబురాలు సంచి నిండ తెచ్చినోడు

యాడ ఉన్నడో… అబ్బబబ్బ
యాడ ఉన్నడో… ఎక్కడున్నడో నన్ను వలిచినోడు
ఇప్పుడెట్ల ఉన్నడొ, ఎప్పుడొస్తడో… నన్ను గెలిచినోడు

నిలవడనియ్యది, కూసుండనియ్యది… వాన్నీ తప్ప ఏది తెలుసుకోనియ్యది
ఘడియ ఘడియకో గంట కోడ్తాంది… గడుసు మనసు వానెంట పడ్తాంది…
తప్పు జేత్తె ఒక్క దెబ్బ వెట్టేటోడు… తప్పయిందాని మల్ల గదమ పట్టేటోడు…

యాడ ఉన్నడో… అబ్బబబ్బ
యాడ ఉన్నడో… ఎక్కడున్నడో నన్ను వలిచినోడు
వాడు ఎట్ల ఉన్నడొ, ఎప్పుడొస్తడో… నన్ను గెలిచినోడు…

నడినెత్తి పొద్దయిన ముద్ద ముట్టట్లే… నడిజాము యాలైన నిద్ర పట్టట్లే
గీ రోగమేందని నోరు తిట్టట్లే… గీదెంపి సరళా సెయ్యి గుట్టట్లే
సెలయేరు తీరు నవ్వేటోడు… నవ్వుల్తో నా గుండె తవ్వేటోడు

Amazon Deals

యాడ ఉన్నడో… యాడ, యాడ
యాడ ఉన్నడో… నాతో వచ్చేటోడు
వాడు ఎప్పుడొస్తడో ఏనుంగొస్తడో… నన్ను గెలిచినోడు…

నారోకు నాలెక్క నాకే తేల్తాలే… నా పేరు నాతీరు యాదికొత్తలే
ఏ పని జేత్తున్న అర్థమైతలే… ఎందుకొ ఏది బుర్రకెక్కుతలే
ఎవ్వలకి దొరకని నా ఈడు జోడు… ఎన్ని కాలాలైన ఈడే నా ఓడు

యాడ ఉన్నడో…
వాడేడేడఉన్నడో… ఎక్కడున్నడో నన్ను వలిచినోడు
అబ్బబబ్బ ఎట్ల ఉన్నడొ, ఎప్పుడొస్తడో… నన్ను గెలిచినోడు…

వదిలిన బాణం తీరుగుంటాడో… నన్ను వలిచినోడు
నా కదిలిన పాణం కావాలుంటాడో… నన్ను గెలిచినోడు

ఆ మబ్బుల పల్లకి ఎక్కీ వస్తాడో…
నిన్ను వలచినోడి ముద్దులు పిల్లకి…
పగ్గామేస్తడో నిన్ను గెలిచినోడు…

ఆ మబ్బుల పల్లకి ఎక్కీ వస్తాడో…
నిన్ను వలచినోడి ముద్దులు పిల్లకి…
పగ్గామేస్తడో నిన్ను గెలిచినోడు…

Watch Puttinnaade Peru Vettukunnodu Video Song


పుట్టిన్నాడే పేరు వెట్టుకున్నోడు సాంగ్ లిరిక్స్ – ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్

Endake Sematalu Pattinchetodu… Salike Vanukulu Puttinchetodu
Vaanani Botthiga Thadipesetodu… Vaaditho Janmantha Nadipinchetodu
Puttinnaade Peru Vettukunnado… Periginnaade Seyyi Pattukunnaado

Yaada Unnado… Abbababba
Yaada Unnado… Ekkadunnado Nannu Valichinodu
Etla Unnado, Eppudosthado… Nannu Gelichinodu

Mottamodalu Vaanni Soosinasandhi…
Modalayyindhi Naaku Okkate Randhi…
Lopatanthaanemo Lollaithaandhi… Okkasaarennochhi Adigipodendhi
Nannu Mechhinodu, Naaku Nachhinodu
Samburaalu Sanchi Ninda Thechhinodu

Yaada Unnado… Abbababba
Yaada Unnado… Ekkadunnado Nannu Valichinodu
Ippudetlaa Unnado, Eppudosthado… Nannu Gelichinodu

Nilavaniyyadi, Koosundaniyyadi…
Vaanni Thappa Edhi Thelusukoniyyadhi…
Ghadiya Ghadiyako Ganta Kodthaandi…
Gadusu Manasu Vaanenta Padthaandi…
Thappu Jetthe Okka Debba Vettetodu…
Thappayindhaani Malla Gadhama Pattetodu…

Yaada Unnado… Abbababba
Yaada Unnado… Ekkadunnado Nannu Valichinodu
Vaadu Etlaa Unnado, Eppudosthado… Nannu Gelichinodu

Nadinetthi Poddhaina Muddha Muttatle…
Nadijaamu Yaalaina Nidra Pattatle
Gee Rogamendhani Noru Thittatle…
Geedhempi Sarala Seyyi Guttatle…
Selayeru Theeru Navvetodu…
Navvultho Naa Gunde Thavvetodu…

Yaada Unnado… Yaada, Yaada
Yaada Unnado… Naatho Vachhetodu
Vaadu Eppudosthado, Enungosthado… Nannu Gelichinodu

Naaroku Naalekka Naake Thelthaale…
Naa Peru Naa Theeru Yaadhikotthale
Ye Pani Jetthunna Ardhamaithale… Enduko Edhi Burrakekkuthale
Evvalaki Dhorakani Naa Eedu Jodu…
Enni Kaalaalaina Eede Naa Vodu…

Yaada Unnado…
Vaadededa Unnado… Ekkadunnado Nannu Valichinodu
Abbababba, Etlaa Unnado, Eppudosthado… Nannu Gelichinodu

Vadhilina Baanam Theeruguntaado… Nannu Valichinodu
Naa Kadhilina Paanam Kaavaluntado… Nannu Gelichinodu

Aa Mabbula Pallaki Ekkee Vasthado
Ninnu Valachinodi Muddhulu Pillaki…
Paggaamesthaado Ninnu Gelichinodu…

Aa Mabbula Pallaki Ekkee Vasthado
Ninnu Valachinodi Muddhulu Pillaki…
Paggaamesthaado Ninnu Gelichinodu…