మా తల్లీ బతుకమ్మ పాట లిరిక్స్ penned by Goreti Venkanna Garu music score provided by T Prabhakar Garu and sung by S P Balasubramanyam Garu from ‘Bathukamma‘ Telugu movie.

మా తల్లీ బతుకమ్మ పాట లిరిక్స్ క్రెడిట్స్

బతుకమ్మ సినిమా విడుదల తేదీ – 01 May 2008
Director T Prabhakar
Producers Ponugoti Saraswathi, Dr Makkapati Vanaja
Singer S P Balasubramanyam
Music T Prabhakar
Lyrics Goreti Venkanna
Star Cast Sindhu Tolani, Goreti Venkanna
Music
Madhura
Video Source

మా తల్లీ బతుకమ్మ పాట లిరిక్స్

బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ

తంగెల్లో దొరికిన తల్లీ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
ఏ తల్లి కన్నదో నిన్ను… మా తల్లీ బతుకమ్మ
నింగీ నెలవంక వోలే… కడిగీన ముత్యమోలే
కనువిందు చేసినావే… మా పల్లె దీపం నీవే

బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ

స్వామి కోనేటి నీరే…
నీ తానానికి పన్నీరే
వీసే సిరు గాలి గంధం
నీ మోముకు దిద్దేనందం

నిను చూసి పత్తి మురిసే
నీకోసం పొత్తిలి పరిసే
సిలకమ్మా జోల పాడే
సిన్నారి నిద్దురపోవే

వాలుగొమ్మన ఉయ్యాల
ఊగాలి నువు జంపాలా
నీ బోసినవ్వులతోనే
మా ఆశలు వికసించాలా
నీ పాదం మోపిన నేల
సిగురించి సిందెయ్యాల

బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ

సేమంతి పూసినట్టు… సెలయేరు నవ్వినట్టు
పొదనుండి దూకీ జింక… పొద్దు వైపురికీనట్టు

వడివడి నీ అడుగుల ఎంట
ఊరంతా నడిసేనంట
ఊటా బావీ మోట
నీ పాటకు దరువుల మోత

ఊగేటి సద్దా సేను
నీ మాటకు తలలూపంట
అలమంద ఆ గో ధూళి
నీ పాదాలకు పారాణి
మా ఆశల ప్రతిరుపాణివి
బతుకమ్మా నువు మా రాణి

బతుకమ్మ బతుకమ్మ
మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ
మా తల్లీ బతుకమ్మ

బతుకమ్మ బతుకమ్మ
మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ
మా తల్లీ బతుకమ్మ

తంగెల్లో దొరికిన తల్లీ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
ఏ తల్లి కన్నదో నిన్ను… మా తల్లీ బతుకమ్మ
నింగీ నెలవంక వోలే… కడిగీన ముత్యమోలే
కనువిందు చేసినావే… మా పల్లె దీపం నీవే

Watch Maa Thalli Bathukamma వీడియో సాంగ్

బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ
బతుకమ్మ బతుకమ్మ… మా తల్లీ బతుకమ్మ