Dairy Milk Song Lyrics – Kiss Me Song Lyrics of Cadbury. Check the lyrics in English & Telugu below. Category – TV Show Commercial.

Dairy Milk Song Lyrics In English – Kiss Me

Kiss Me… Close Your Eyes
And Miss Me… Close Your Eyes
And Kiss Me…

I Can Read Your Lips… On Your Fingertips
I Can Feel Your Smile… Come On My Lips
And Happiness In Your Eyes…

Kiss Me… Close Your Eyes
And Miss Me… Close Your Eyes
And Kiss Me…


Kiss Me Song Lyrics In Telugu – డెయిరీ మిల్క్ ‘కిస్ మి’ సాంగ్

కిస్ మి… క్లోజ్ యువర్ ఐస్
అండ్ మిస్ మి… క్లోజ్ యువర్ ఐస్
అండ్ కిస్ మి…

ఐ కెన్ రీడ్ యువర్ లిప్స్… ఆన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్
ఐ కెన్ ఫీల్ యువర్ స్మైల్… కం ఆన్ మై లిప్స్
అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ యువర్ ఐస్…

కిస్ మి… క్లోజ్ యువర్ ఐస్
అండ్ మిస్ మి… క్లోజ్ యువర్ ఐస్
అండ్ కిస్ మి…