Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In Telugu & English – K. J. Yesudas

Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics
Pic Credit: Aditya Bhakthi (YouTube)

Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics by Sri Muthuswamy Dikshitar and sung by KJ Jesudas.

Maha Ganapathim Song Credits

Song Devotional
Lyrics Sri Muthuswamy Dikshitar
Composer Ilayaraja
Singer KJ Jesudas
Music Label Aditya Bhakthi

Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In English

Aa Aa Aa Aa…
Maha Ganapathim… Shree Maha Ganapathim
Shree Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha…

Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha…
Maha Ganapathim… Aa Aa

Mahadeva Sutham… Aa Aa Aaa…
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham

Maarakoti Prakasham Shantham… Maarakoti Prakasham Shantham
Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam… Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam…

Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam…
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha…
Maha Ganapathim… Aa Aa AaAaa

Sarigama… Maha Ganapathim
Panisa Sarigama… Maha Ganapathim
Pamaga Marisa Sarigama… Maha Ganapathim
Panisarisa Ninipamasa Sarigama… Maha Ganapathim
Nisanipanipama RisaRisa Sapasamani… Maha Ganapathim

Nisarisasasa Nisarisasa Nisanisasasa Nisarisasa…
Pamapamagama Risani Sariga Magama Risani Sanisa Nipama…
Nipa Nipa Nipa Nipa Mapa Nipa Nipa Nipa… Risa Risa Risani Sari Sani Sarisa
Nipa Nipa Nipa Nipa Mapa Nipa Nipa Nipa… Risa Risa Risani Sari Sani Sarisa
Sasariga Gamapapa Gamamapa Mapagani Panisarisa Nipama Sarigama…

Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha…
Maha Ganapathim… Aa Aa AaAaa

Listen మహా గణపతిమ్ Song



Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In Telugu

ఆఆఆఆ…
మహా గణపతిమ్… శ్రీ మహా గణపతిమ్
శ్రీ మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత…

మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత…
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ

మహాదేవ సుతం…ఆ ఆఆ ఆఆ…
మహాదేవ సుతం…గురుగుహ నుతం
మహాదేవ సుతం…గురుగుహ నుతం

మారకోటి ప్రకాశం శాంతం… మారకోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం… మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం…

మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం…
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం…
మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత…
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ ఆఆ

సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పనిస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పమగ మరిస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పనిసరిస నినిపమస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
నిసనిపనిపమ రిసరిస సపసమని… మహాగణపతిమ్

నిసరిససస నిసరిసస నిసనిససస నిసరిసస…
పమపమగమ రిసని సరిగ మగమ రిసని సనిస నిపమ…
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప… రిస రిస రిసని సరి సని సరిస
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప… రిస రిస రిసని సరి సని సరిస
ససరిగ గమపప గమమప మపగని పనిసరిస నిపమ సరిగమ…

మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత…
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ ఆఆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here