ఊరుకో నా ప్రాణమా లిరిక్స్ అందించినవారు మరియు పాడినవారు Dr Asher Andrew.

ఊరుకో నా ప్రాణమా పాట క్రెడిట్స్

Category Christian Song Lyrics
Lyrics Dr Asher Andrew
Singer Dr. Asher Andrew
Music Label

ఊరుకో నా ప్రాణమా లిరిక్స్ in English

Ooruko Naa Praanama Kalatha Chendhaku
Aanuko Prabhu Rommuna Nischinthaga ||2||

Edaari Daarilona Kanneeti Loyalona
Naa Pakshamandhu Niliche Naa Mundhare Nadiche
Nee Shakthine Chaata Nannunchene Ee Chota
Ninnerugute Maa Dhanam
Aaraadhane Maa Aayudham

01. Errasamudraalu Naa Mundhu Porluchunna
Pharoh Sainyamantha Naa Venuka Tharumuchunna ||2||
Nammadhagina Devude Nadipinchuchundagaa
Nadi Madhyalo Nannu Vidichipettunaa

02. Inthavaraku Nadipinchina Daakshinyaapoornidu
Anyaayamu Cheyuta Asambhavamegaa ||2||
Vaagdaanamichhina Sarwashakthimanthudaa
Dushkaaryamu Cheyuta Asambhavemgaa ||2||

03. Avarodhaalenno Naachuttu Alumukunna
Avarodhaallone Avakaashaalanu Daachegaa ||2||
Yehova Selavichhina Okka Maatayainanu
Charithralo Ennatiki Thappiyundaledhugaa ||2||

Ooruko Naa Praanama Kalatha Chendhaku
Aanuko Prabhu Rommuna Nischinthaga ||2||

Watch ఊరుకో నా ప్రాణమా Video Song


ఊరుకో నా ప్రాణమా లిరిక్స్

ఊరుకో నా ప్రాణమా కలత చెందకు
ఆనుకో ప్రభు రొమ్మున నిశ్చింతగా
ఊరుకో నా ప్రాణమా… కలత చెందకు
ఆనుకో ప్రభు రొమ్మున నిశ్చింతగా

ఎడారి దారిలోన‌‌‌… కన్నీటి లోయలోన
నా పక్ష‌మందు నిలిచే నా ముందరే నడిచే
నీ శక్తినే చాట… నన్నుంచేనే ఈ చోట
నిన్నెరుగుటే మా ధనం
ఆరాధనే మా ఆయుధం

01. ఎర్రసముద్రాలు నా ముందు పొర్లుచున్న
ఫరో సైన్యమంతా నా వెనుక తరుముచున్న ||2||
నమ్మదగిన దేవుడే నడిపించుచుండగా
నడి మధ్యలో నన్ను విడిచిపెట్టునా ||2||

02. ఇంతవరకు నడిపించిన దాక్షిణ్యపూర్ణిడు
అన్యాయము చేయుట అసంభవమేగా ||2||
వాగ్దానమిచ్చిన సర్వశక్తిమంతుడా
దుష్కార్యము చేయుట అసంభవమేగా ||2||

03. అవరోధాలెన్నో నాచుట్టూ అలుముకున్న
అవరోధాల్లోనే అవకాశాలను దాచేగా ||2||
యెహోవా సెలవిచ్చిన… ఒక్కమాటయైనను
చరిత్రలో ఎన్నటికి తప్పియుండలేదుగా ||2||

ఊరుకో నా ప్రాణమా కలత చెందకు
ఆనుకో ప్రభు రొమ్మున నిశ్చింతగా
ఊరుకో నా ప్రాణమా… కలత చెందకు
ఆనుకో ప్రభు రొమ్మున నిశ్చింతగా