కదిలే నదిలా సాంగ్ లిరిక్స్ – గీత తెలుగు సినిమా

కదిలే నదిలా సాంగ్ లిరిక్స్ – గీత తెలుగు సినిమా

కదిలే నదిలా సాంగ్ లిరిక్స్ అందించినవారు సాగర్ నారాయణ, సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతా సమర్పణలో నారాయణ నాయర్ ఆలపించిన ఈ పాట ‘గీత’ చిత్రంలోనిది. కదిలే నదిలా సాంగ్ క్రెడిట్స్ Movie Geetha (2022) Director Viswa(R)Rao Producer R Rachiah Singer Narayana Nair Music Subhash...