రాష్ట్ర శాసన మండలి రద్దు చేయాలంటే ఇవి నియమాలు

రాష్ట్ర శాసన మండలి రద్దు చేయాలంటే ఇవి నియమాలు

రాష్ట్ర శాసనమండలిని ఎవరు రద్దు చేయవచ్చు? రాష్ట్ర శాసనసభలో సాధారణ బిల్లు ఎలా ఆమోదించబడుతుంది? భారతదేశంలో శాసన మండలి లేని రాష్ట్రం ఏది? ఏపీ శాసన మండలి రద్దు చేసే ఆలోచనలో సీఎం జగన్ ముందుకు సాగుతున్నట్లు సంకేతాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర శాసన మండలి రద్దు చేసే అధికారం...