కొనిస్తనే కోక సాంగ్ లిరిక్స్ – లైగర్, రామ్ మిరియాల

కొనిస్తనే కోక సాంగ్ లిరిక్స్ – లైగర్, రామ్ మిరియాల

కొనిస్తనే కోక సాంగ్ లిరిక్స్ అందించినవారు భాస్కరభట్ల గారు. రామ్ మిరియాల & గీత మాధురి ఆలపించగా జానీ, లిజో జార్జ్ & డీజే చేతస్ స్వరాలు సమకూర్చిన Coka 2.0 తెలుగు పాట ‘లైగర్’ చిత్రంలోనిది. కొనిస్తనే కోక సాంగ్ క్రెడిట్స్ LIGER Telugu Release Date – 25th...