కర్తవ్యాన్నొక వస్త్రంలా లిరిక్స్ – లాఠీ సినిమా సాంగ్

కర్తవ్యాన్నొక వస్త్రంలా లిరిక్స్ – లాఠీ సినిమా సాంగ్

కర్తవ్యాన్నొక వస్త్రంలా లిరిక్స్ ‘లాఠీ’ చిత్రంలోనిది. Karthavyannoka Vasthram La song lyrics penned by Ramajogayya Sastry, sung by Srikrishna, Saicharan Bhaskaruni & Lokeswar Edara, and music composed by Yuvan Shankar Raja. కర్తవ్యాన్నొక వస్త్రంలా...