అల్లుకుపోవే ఒసే మల్లెతీగ సాంగ్ లిరిక్స్ – శుభలగ్నం సినిమా

అల్లుకుపోవే ఒసే మల్లెతీగ సాంగ్ లిరిక్స్ – శుభలగ్నం సినిమా

అల్లుకుపోవే ఒసే మల్లెతీగ సాంగ్ లిరిక్స్ అందించిన వారు జొన్నవిత్తుల గారు. Alluku Pove Osi Malle Teega song music composed by SV Krishna Reddy Garu, and sung by SP Balu Garu & KS Chitra Garu from Telugu cinema ‘Subhalagnam’. అల్లుకుపోవే ఒసే మల్లెతీగ...