Gaajulu Themmantini Penimiti Song Lyrics – Folk Song

Gaajulu Themmantini Penimiti Song Lyrics penned by Suresh Kadari, music composed by Kalyan Keys, and sung by Divya Malika.

Gaajulu Themmantini Penimiti Song Credits

Lyrics Suresh Kadari
Music Kalyan Keys
Singer Divya Malika
Category Telangana Folk Song Lyrics
Song Label

Gaajulu Themmantini Penimiti Song Lyrics in Telugu

గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
సీరలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కమ్మలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కాసులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి

కోరింది తీసుకొత్తె అడిగింది ఇస్తనని
సింగారించుకుని సిద్ధమై ఉంటినీ…

గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
సీరలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కమ్మలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కాసులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి

కారులు కొనమంటిని పెనిమిటి
బంగుల కొనమంటిని పెనిమిటి
భూములు కొనమంటిని పెనిమిటి
బైకులు కొనమంటిని పెనిమిటి

అలిగిదిగో సూత్తే నువ్వు అడిగింది ఇత్తవని
బుంగమూతి పెట్టి నేను ఆశతో ఉంటినీ…

గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
సీరలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కమ్మలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కాసులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి

సినిమా పోదామయ్య పెనిమిటి
షికారు పోదామయ్య పెనిమిటి
షాపింగు పోదామయ్య పెనిమిటి
జాతర పోదామయ్య పెనిమిటి

అన్నీ తిరిగి మనము ఆడిపాడి
అలిసిపోదాము నా పెనిమిటి

గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
సీరలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కమ్మలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కాసులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి

ముద్దులు ఇమ్మంటిని పెనిమిటి
కౌగిలి ఇమ్మంటిని పెనిమిటి
ప్రాయం నీదంటిని పెనిమిటి
ప్రాణం నీదంటిని పెనిమిటి

నా శర్మము నీకు నేను ఇవ్వాలని
కలలెన్నో కన్నాను రా రా పెనిమిటి

గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
సీరలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కమ్మలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కాసులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి

కోరింది తీసుకొత్తె అడిగింది ఇస్తనని
సింగారించుకుని సిద్ధమై ఉంటినీ…

గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
సీరలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కమ్మలు తెమ్మంటిని పెనిమిటి
కాసులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి

Watch గాజులు తెమ్మంటిని పెనిమిటి Video Song