Galli Chinnadi Song Lyrics penned nad sung by Goreti Venkanna Garu. Check the lyrics of Galli Chinnadhi in Telugu & English below.

గల్లీ చిన్నది Song Credits

Galli Chinnadi Song Lyrics In English

Galli Chinnadi… Gareebolla Katha Peddadhi
Vaallunna Indlu… Killi Kotla Kanna Sinnagunnavi
Galli Chinnadi… ||2||

Aa Indlakanna Meluraa… Falaknuma bandluraa
Paatha Railu Dabbalole… Padaavunnavendhiro
Galli Chinnadi… ||Galli||

Thummai Kadupalu… Thuppu Pattina Silukulu
Puchhuthoni Thalupulemo… Pechhuloodi Untavi
Galli Chinnadi… ||Galli||

Etthu Manishi Suttamai… Kottha Intikosthe Ra
Paina Kadapa Thagili… Netthi Boppi Katti Pothadho
Galli Chinnadi… ||Galli||

Dharuvaajaliruku Dhaggara… Jaripi Kattukuntaro
Laavugunna Kodipunju… Koora Kashtamaithadho
Galli Chinnadi… ||Galli||

Kaliginolla Colony La… Varadha Murugu Neelluraa
Veella Nallapaiputhone… Viyyamandhukuntayo
Galli Chinnadi… ||Galli||

Veluguthunna Balubulaa… Veluthurentha Undhiraa
Nootikokka Intla Kooda… Tube Light Ledhuro
Galli Chinnadi… ||Galli||

Second Hand TV Raa… Dhaani Shabdhamedho Choodaraa
Lotala Raallesinattu… Loda Loda Vinipisthadho
Galli Chinnadi… ||Galli||

Intikokka Gaadharaa… Vichaaristhe Baadha Raa
Aa Gaadhalanni Thelusukunte… Gunde Gaavaraithadho
Galli Chinnadi… ||Galli||

Paatha Pampu Inupa Tenki… Road Meedha Pettukoni
Gaali Kotte Porademo… Jaaligaa Choosthuntado
Galli Chinnadi… ||Galli||

Purse Kunna Pattapai… Paanaalu Pettukuntado
Dokku Scooterosthadhani… Dhikkulu Choosthuntado
Galli Chinnadi… ||Galli||

Nadumulonchi Dhobbeti… Naalugu Girrala Bandiraa
Ulligadda Ammithene… Kadupula Kunukosthadho
Galli Chinnadi… ||Galli||

Moodu Jaanala Poradu… Vaani Baadhalemo Baaredu
Vaadu Jese Dhandha Saaredu… Vaanikeda Theeru Baadhalu
Galli Chinnadi… ||Galli||

Kaalekadupukaasaraa Gaali Budugalammudu
Pinneesulu, Ribbonlu… Kanneerunu Thoodsunaa
Galli Chinnadi… ||Galli||

Kallupaaka, Ellamma Gudi… Kalusukoni Untaavee
Thaaginollu Oogukunta… Raagametthuthuntaro
Galli Chinnadi… ||Galli||

Iruku Intla Narakamai… Veedhulallakostharo
Poralemo Dhukkulona… Porlaaduthuntaro
Galli Chinnadi… ||Galli||

Kori Kori Vaaramula… Koora Thechhukuntaro
Poodhinaa Kotthimeera… Dhaantla Kalupukuntaro
Galli Chinnadi… ||Galli||

Allamellipaaya Dhanchi… Masaala Dhattinchina
Mori Gaali Vaasanaku… Koora Kampu Kadthadho
Galli Chinnadi… ||Galli||

Dhuvvukune Dhuvvena… Pallirigipoyi Untadhi
Evvarintla Choosinaddhamu… Endhuko Pagiluntadhi
Galli Chinnadi… ||Galli||

Sitthu Botthu Bathukulu… Sina Sina Dhandhalu
Sillara Kotlalla Vaallu… Chinna Khaathaa Pedtharo
Galli Chinnadi… ||Galli||

Endlakendlu Gadiseraa… Eddi Bathukulintheraa
Evarelinagaani Galli Roopamemi Maareraa
Galli Chinnadi… ||Galli||

Galli Chinnadi… Gareebolla Katha Peddadhi
Vaallunna Indlu… Killi Kotla Kanna Sinnagunnavi
Galli Chinnadi…

Watch గల్లీ చిన్నది Song


Galli Chinnadi Song Lyrics In Telugu

గల్లీ చిన్నది… గరీబోళ్ల కథ పెద్దది
వాళ్ళున్న ఇండ్లు… కిళ్ళీ కొట్ల కన్నా సిన్నగున్నవి
గల్లీ చిన్నది… ||2||

ఆ ఇండ్లకన్న మేలురా… ఫలకునామ బండ్లు రా
పాత రైలు డబ్బలోలె… పడాఉన్నవేందిరో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

తుమ్మై కడుపలూ… తుప్పు పట్టిన సిలుకులు
పుచ్చుతోని తలుపులేమో… పెచ్చులూడి ఉంటయీ
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

ఎత్తు మనిషి సుట్టమై… కొత్త ఇంటికొస్తే రా
పైన కడప తగిలి… నెత్తి బొప్పికట్టి పోతదో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

దరువాజలిరుకు దగ్గర… జరిపి కట్టుకుంటరో
లావుగున్న కోడి పుంజు… కూర కష్టమైతదో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

కలిగినోల్ల కాలనీల… వరద మురుగు నీల్లురా
వీల్ల నల్లపైపు తోనె… వియ్యమందుకుంటయో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

వెలుగుతున్న బలుబులా… వెలుతురెంత ఉందిరా
నూటిక్కొక్క ఇంట్ల కూడ… ట్యూబ్ లైటు లేదురో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

సెకండ్ హ్యాండ్ టీవీ రా… దాని శబ్దమేందొ చూడరా
లోటల రాల్లేసినట్టు… లొడలొడ వినిపిస్తదో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

ఇంటిక్కొక్క గాధ రా… విచారిస్తే బాధ రా
ఆ గాధలన్ని తెలుసుకుంటె… గుండె గావరైతదో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

పాత పంపు ఇనుప టెంకి… రోడ్డు మీద పెట్టుకోని
గాలి కొట్టె పోరడేమో… జాలిగ చూస్తుంటడో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

పర్సుకున్న పట్టపై… పాణాలు పెట్టుకుంటడో
డొక్కు స్కూటరొస్తదని… దిక్కులు చూస్తుంటడో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

నడుములొంచి దొబ్బేటి… నాలుగు గిర్రల బండిరా
ఉల్లిగడ్డ అమ్మితేనే… కడుపుల కునుకొస్తదో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

మూడు జానల పోరడు… వాని బాధలేమో బారెడు
వాడు జేసె దంద సారెడు… వానికేడ తీరు బాధలు
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

కాలేకడుపుకాసరా గాలి బుడుగలమ్ముడు…
పిన్నీసులు రిబ్బన్లు… కన్నీరును తూడ్సునా
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

కల్లుపాక, ఎల్లమ్మ గుడి… కలుసుకోని ఉంటావీ
తాగినోళ్ళు ఊగుకుంట… రాగమెత్తుతుంటరో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

ఇరుకుఇంట్ల నరకమై… వీధులల్లకొస్తరో
పోరలేమో దుమ్ములోన… పొర్లాడుతుంటరో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

కోరి కోరి వారముల… కూర తెచ్చుకుంటరో
పుదీనా కొత్తిమీర… దాంట్ల కలుపుకుంటరో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

అల్లమెల్లిపాయ దంచి… మసాల దట్టించిన
మోరి గాలి వాసనకు… కూర కంపు కొడ్తదో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

దువ్వుకునే దువ్వెన… పళ్లిరిగిపోయి ఉంటది
ఎవ్వరింట్ల చూసినద్ధము… ఎందుకో పగిలుంటది
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

సిత్తు బొత్తు బతుకులూ… సిన సిన దందలు
సిల్లర కొట్లల్ల వాళ్ళు… చిన్న ఖాతా పెడ్తరో
గల్లీ చిన్నది… ||గల్లీ||

ఏండ్లకేండ్లు గడిసెరా… ఎడ్డి బతుకులింతేరా
ఎవరేలినగాని గల్లి రూపమేమి మారేరా…
గల్లీ చిన్నది…

గల్లీ చిన్నది… గరీబోళ్ల కథ పెద్దది
వాళ్ళున్న ఇండ్లు… కిళ్ళీ కొట్ల కన్నా సిన్నగున్నవి
గల్లీ చిన్నది…