లావు పెరగడానికి గల కారణాలు మరియు నియంత్రణ

లావు పెరగడానికి గల కారణాలు మరియు నియంత్రణ

లావు పెరగడానికి గల కారణాలు – లావు అనేది శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే స్థితి. అధిక బరువుకు జన్యుపరమైన మరియు పర్యావరణ కారకాల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి బరువు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి, వీటిలో కొన్ని. లావు పెరగడానికి గల కారణాలు ఆహారం: లావు అవ్వడానికి చాలా...